BUSINESS PERFORMANCE

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิต-จำหน่าย สายเคเบิ้ล
ตัวนำไฟฟ้าทั้งแบบอลูมิเนียม และทองแดง รวมถึงเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงคุณภาพสูง
ภายใต้เครื่องหมายการค้า CTW ให้แก่หน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการรักษาระดับความเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตสายเคเบิ้ลของประเทศไทย บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ด้วยการค้นคว้า วิจัย พร้อมพัฒนาและเลือกสรรเทคโนโลยีเครื่องจักรตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีศักยภาพที่เป็นเลิศ อย่างรอบด้าน จนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล
พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมั่นคงสืบไป

OUR PRODUCTS

จากการนำนวัตกรรมพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต สร้างให้เกิดสายการผลิตที่ทรงประสิทธิภาพสามารถผลิตสายไฟฟ้า
สายเคเบิ้ลที่มีความหลากหลายทั้งคุณสมบัติและรูปแบบการใช้งานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยผลิตภัณฑ์
ของเรา แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท

NEWS & EVENT


กันยายน 29, 2017

Electrical cable Etymology

Proin cursus sed, congue sodales rutrum, libero ipsum dolor in wisi. Phasellus placerat tempor varius, leo. Curabitur fringilla viverra auctor, sapien et orci molestie vitae, consequat pharetra.
ธันวาคม 1, 2016

Quisque lobortis massa

Phasellus semper sollicitudin fringilla. Morbi urna sem ipsum, tempor eros quis mauris. Nunc placerat vestibulum. Cras est et purus scelerisque sem. Aenean vulputate eu, semper.
ธันวาคม 1, 2016

Etiam eu auctor tincidunt

Aliquam tempus purus non nunc. Donec orci. Nunc a massa volutpat lacinia quam. Fusce gravida, nisl felis enim, id nulla ornare non, sollicitudin eu, ligula. Curabitur vel.
 
[sg_popup id=1]